Olen sündinud Lätis, Klaipedas – siin möödus ka mu noorus. Lõpetasin Vilnuse riikliku ülikooli. Lätis töötasin vene ja rahvuskoolides.

Minu tööd iseloomustab ainealane kompetentsus, võõrkeele õpetamise metoodika valdamine ja selle otstarbekas kasutamine ning pidev enesearendustegevus. Olen üks 21. kooli vene keele grammatika harjutustiku koostamise mõtte algataja ja teostaja. Kasutan oma töös vastavalt kooliastme eripärale oskuslikult mitmekülgseid õppemeetodeid ja õpetamise viise.

2009. aastal pälviti mind parima vene keele kui võõrkeele õpetaja „Puškini Preemiaga“

Vene keele on minu jaoks töö ning armastus.