KÄÄNDEKATEGOORIA 2

Eelnevast selgus, et kahe keele käänete vahel seoseid otsida ei olegi eriti mõtet. Keeled on väga erinevad ning otsida abi oma emakeelest, võib tingida veel suuremaid arusaamatusi ja raskusi keele omandamisel.

Kel järjepidevust ja püsivust jagub, pakume veel käänete tabeli, mis esitatud nii, et vene käändele otsitakse vasteid eesti keelest (põhimõtteliselt eelmisega sarnane, kuid kui eelmises toetuti eesti keelele, siis nüüd on aluseks vene keel).

Eraldi on välja toodud käänded koos eessõnadega, mis osaliselt kompenseerivad vähest käänete arvu.

Vene kääne Parim eesti käände vaste Näited
     
1. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ NIMETAV kääne
 1. Это собака.
Кто? Что? Kes? Mis? See on koer.
     
   
 1. Это здание.
    See on hoone/maja. 
     
2. РОДИТЕЛЬНЫЙ OMASTAV kääne
 1. Это дом бабушки.
Кого? Чего? Kelle? Mille? See on vanaema maja.
Откуда? Kust?
 1. Это отец мальчика.
    See on poisi isa. 
  OSASTAV kääne
 1. Стакан воды.
  Keda? Mida? Klaas vett.
   
 1. Жду дождя.
    Ootan vihma. 
  KAASAÜTLEV kääneKellega? Millega?
 1. Высокого роста мужчина.
    Suurt kasvu mees. 
  SEESTÜTLEV kääne
 1. Отец старше мамы.
  Kellest? Millest? Isa on emast vanem.
   
 1. Брат выше меня.
    Vend on minust pikem. 
  ALALÜTLEV kääne
 1. Школа начинается первого сентября.
  Kellel? Millel? Kool algab 1. septembril.
     
У + родительный ALALÜTLEV kääneKellel? Millel?
 1. У учителя громкий голос.
У кого? У чего? Näitab kuuluvust. Õpetajal on vali hääl.
   
 1. У дома новая крыша.
    Majal on uus katus.
  Näitab vahemaad/
 1. У школы стадион.
  distantsi/lähedust.Käänet määrata ei saa. ¤ Kooli juures on staadion. Nimisõna om + määrsõna
     
Без + родительный ILMAÜTLEV kääne
 1. Без солнца холодно.
  (Ilma) Kelleta? Milleta? (Ilma) päikeseta on külm.
  Puudumine
 1. Я не могу жить без друзей.
    Ma ei saa elada (ilma) sõpradeta.
  ¤Puuduv kogus
 1. Без пяти десять.
    Viie minuti pärast kümme./Viis minutit puudub kümnest.
   
 1. Без двух месяцев год.
    ¤ Kahe kuu pärast saab aasta/aastaseks./Aastast puudub kaks kuud.
Близ, около ,возле + OMASTAV kääne
 1. Мы живём близ моря.
родительный Kelle? Mille? Me elame mere lähedal.
  ¤ Juures, lähedal, kõrval
 1. Дети бегали около дома.
    Lapsed jooksid ¤ maja/kodu juures.
   
 1. Возле школы стадион.
 Около + родительный

 ¤ Ligikaudne aeg, määr

OMASTAV kääne

¤ Kooli kõrval on staadion.

 1. 1.       Я приеду около десяти.

Ma tulen kümne paiku.

Для + родительный ALALEÜTLEV kääne 
 1. Купил для мамы цветы.
  Kellele? Millele?OMASTAV kääne Ostsin emale/ema jaoks lilled.
  ¤ Kelle, mille jaoks?
 1. Туристы оcтановились для отдыха.
  ¤ Milleks? Turistid peatusid puhkuseks.
   
 1. Ваза для маленьких цветов.
    Vaas väikeste lillede jaoks/väikestele lilledele. 
До + родительный RAJAV kääne
 1. До Москвы сотни километров.
  ¤ Kelleni? Milleni? Moskvani on sadu kilomeetreid.
   
 1. Работать до вечера.
    Töötama õhtuni. 
От + родительный  
 1. Машина отъехала от магазина.
  Kust? Millest alates? Auto eemaldus ¤ kaupluse juurest.
  ¤ Lähtepunk/algus  
     
  ¤ Aeg 
 1. Мы работаем от восьми до пяти.
    Me töötame kaheksast viieni.
  ¤ Põhjus
 1. Он плакал от боли.
  Kellest? Millest?Kelle/mille pärast? Ta nuttis valust.
  OMASTAV kääne¤ Kõrvaldatav nähtus, ese
 1. Эти таблетки от аллергии.
    Need on allergiatabletid/allergiavastased tabletid./Need on tabletid ¤ allergia vastu.
  OMASTAV kääne¤ Kuuluvus
 1. Это мой ключ от двери.
    See on minu ukse võti. 
Из + родительныйOткуда? SEESTÜTLEV kääneKust?
 1. Дядя приехал из деревни.
  ¤ Tegevuse lähtekoht Onu tuli ¤ maalt/külast.
  ¤ Andmete allikas,põlvnemine
 1. Мы узнали результаты экзамена из интернета.
   

Me saime eksamitulemused teada internetist.

 1. Он из крестьян.

Ta on ¤ talupoegade seast/ põlvneb talupoegadest.

 

SEESTÜTLEV kääneKellest? Millest?

¤ Materjal

 1. Мне не нравится кольцо из серебра.
    Mulle ei meeldi hõbedast sõrmus.
  ¤ Osa tervikust
 1. Один из учеников опоздал.
    Üks õpilastest hilines.
  ¤ Põhjus 
 1. Я позвонила ей из сочувствия.
    Helistasin talle ¤kaastundest/kaastunde pärast.
Из-за + родительный ¤ Tegevuse lähtekoht 
 1. Из-за угла выехала машина.
    ¤ Nurga tagant sõitis välja auto.
 

¤ PõhjusOMASTAV kääne

Kelle, mille pärast?

 1. Из-за шума ничего не слышно.
    ¤ Kära/müra tõttu pole midagi kuulda.
Кроме + ¤ Välja arvatud 
 1. Уехали все, кроме меня.
   
 1. Sõitsid ära ¤ kõik peale minu.
С (со) + родительный ¤ Ruumilised suhtedALALTÜTLEV kääne
 1. Я ушёл с работы.
    Ma lahkusin töölt.
  ¤ Ajalised suhtedSEESTÜTLEV kääne
 1. С вчерашнего дня я в отпуске.
    Alates eilsest olen ma puhkusel.
  ¤ Põhjus
 1. Все устали с дороги.
    Kõik olid teest/teekonnast väsinud.
Среди + родительный ¤ Seas, hulgasSEESÜTLEV kääne. Kus?
 1. Я не люблю бродить среди людей.
  ¤ Ruum Ma ei armasta jalutada rahva hulgas.
  ¤ Aeg 
 1. Ребёнок часто просыпается среди ночи.
  Keset mida? Laps ärkab tihti keset ööd üles.
  ¤ Teiste seas, hulgas
 1. Среди моих коллег много хороших специалистов.
    ¤ Minu töökaaslaste seas on palju häid spetsialiste.

 

 •  Lauseliikmena määrus ja eesti keeles käänet ei määrata!
 •  Venekeelne eessõna + nimisõna = eesti keeles väga tihti NIMISÕNA + MÄÄRSÕNA, kus küsimus esitatakse mõlemale sõnale eraldi ja ühist käänet määrata ei saa!