Имя прилагательное – Omadussõna

  • Omadussõna vastab küsimusele missugune?

Omadussõnad muutuvad ainsuses vastavalt soole ning käändele, mitmuses – ainult käändele, sest kõigis kolmes soos on ühesugused lõpud

 

  • Rõhuga lõpp -ой , ilma rõhuta –ый või -ий (pärast г,к,х,ч,ш,щ )

 

Новый Специалист Uus spetsialist
Какой? Дорогой Билет Kallis pilet
  Новая Контора Uus kontor
Какая? Missugune? Дорогая Квартира Kallis korter
  Новое Слово Uus sõna
Какие? Дорогое платье Kallis kleit

 

Специалисты Uued spetsialistid
Конторы Uued kontorid
Новые Слова Uued sõnad
Какие? Missugused? Дорогие Билеты Kallid piletid
Квартиры Kallid korterid
Платья Kallid kleidid

 

NB! Sõnaraamatusest leiate ainult meessoost omadussõnavormi.

Pehme –Н järel kirjutatakse lõpp –ий (-яя,-ее,-ие)
Последний день Viimane päev
Последняя просьба Viimane palve
Последнее письмо Viimane kiri
Последние слова  Viimased sõnad

 

Доброе утро!  Tere hommikust!

Добрый день (м.р)!  Tere päevast!

Добрый день!  Tere õhtust!