Järgarvud.  Порядковое числительное

Десять 10 10-ый Десят-ый этаж
Девять 9 9-й Девят-ый этаж
Восемь 8 8-й Восьм-ой этаж
Семь 7 7-й Седьм-ой этаж
Шесть 6 6-й Шест-ой этаж
Пять 5 5-й Пят-ый этаж
Четыре 4 4-й Четвёрт-ый этаж
Три 3 3-й Трет-ий этаж
Два 2 2-й Втор-ой этаж
Один 1 1-й Перв-ый этаж

 

  • Alates 11-st moodustatakse järgarvsõnad niimoodi:

-ый

-ая

Ь –      -ое

-ые

 

  • Liitjärgarvsõnades on ainult viimasel sõnal järgarvuvorm. Ülejäänutel on põhiarvu kuju.  Тысяча девятьсот шестьдесят перв-ый  год.

 

  • Järgarvsõnad muutuvad aunsuses nagu omadussõnad vastavalt sole ning käändele, mitmuses – ainult käändele, sest kõigis kolmes soos on ühesugused lõpud.

 

Муж.р Жен.р Сред.р Множеств.ч

Перв-ыйэтаж

Korrus

Перв-аяквартира

korter

Перв-оеслово

sõna

Перв-ыекниги

raamatud

 

ERANDID

Трет-тй подъед Trepikoda Трет-ье блюдо Roog
Трет-ья буква Täht Трет-ьи этажи Korrused