Järgmiseks käändeks, mida vaatleme läbi kahe keele, on vene keele kolmas kääne Дательный падеж, mis üldjuhul vastab eesti keeles allatiivile e alaleütlevale, kuid nagu tavaks, ei puudu ka erinevused.

Vene kääne Parim eesti käände vastand Näited

Дательный падеж

Кому? Чему?

Alaleütlev

Kellele? Millele?

Adressaat, isik, olend, kellele tegevus on suunatud.

1. Я купил бабушке подарок.

Ma ostsin vanaemale kingituse.

2. Девочке пришло письмо.

Tüdrukule tuli/saabus kiri.

3. Мы позвонили директору.

Helistasime direktorile.

4. Улице дали историческое имя.

Tänavale pandi ajalooline nimi.

5. Сестре три года.

Õde on kolmeaastane.

К + кому?

К + чему?

Alaleütlev tähenduses –

kellele? millele? vastu, poole, juurde

Lähenemine kellele? millele?

 

1. Синица прилетела к окну.

Tihane lendas aknale.

2. Мать поехала в гости к сыну.

Ema sõitis pojale külla.

3. Ребята приблежались к берегу.

Lapsed lähenesid kaldale/rannikule.

По + кому?

По + чему?

Mööda pinda liikumine

Mööda + osastav kääne

Osastav kääne

Omastav kääne

1. Мы гуляли по лесу.

Me jalutasime mööda metsa (osastav).

2. Бабушка гладит по волосам.

Vanaema silitab juukseid (osastav).

3. Я пишу по справочнику.

Ma kirjutan käsiraamatu (omastav) abil.

 

Дательный kääne vene keeles ei vasta eesti keele ALALEÜTLEVALE käändele:

1. Вопреки трудностям ученики выполнили работу хорошо. Raskuste (omastav) kiuste tegid õpilased töö hästi.
2. Директор подошёл к столу. Direktor astus laua (omastav) juurde.
3. Машина мчится по дороге. Auto kihutab mööda teed (osastav).
4. Дети всегда помогали старшим. Lapsed aitasid alati vanemaid (inimesi) (osastav).
5. Отец приказал дочери закончить работу. Isa käskis tütrel (alalütlev) töö lõpetada.
6. Ребёнку жарко. Lapsel (alalütlev) on palav.
   
7. Он приедет к утру. Ta saabub hommikuks (saav).

8. Врач принимает по средам.

У меня музыкальная школа по вторникам и четвергам.

 

Arst võtab vastu kolmapäeviti.

Mul on muusikakool teisipäeviti ja neljapäeviti (-ti lõpuline määrsõna).

9. Я слушаю музыку по радио. Ma kuulan muusikat raadiost (seestütlev).
10. Сестра всегда долго говорит по телефону. Õde räägib alati kaua telefoniga (kaasaütlev kääne).
11. Ты смотрел этот фильм по ТВ? Kas vaatasid televiisorist (seestütlev) seda filmi?

12. Спектакль поставлен по роману.

 

Näidend on lavastatud romaani (omastav) põhjal/ainetel.
13. Сколко лет дедушке? Kui vana on vanaisa (nimetav)?  
14. Отцу 45 лет. Isa (nimetav) on 45 aastane.