Asesõna – местоимение

Oma tähenduselt jagunevad asesõnad: личные isikulised, притяжательные omastavad, указательные näitavad, jt.

Isikuline asesõna – личное местоимение

Vene keeles puudub asesõnadel lühivorm.

Vene keeles kasutatakse asesõna meessoost – он, naissoost –он , kesksoost – оно.

 

Ainsus                                  Mitmus

я               mina                     мы         meie

ты            sina                       вы         teie

он, она   tema                      они         nemad

оно           see

 

Omastav asesõna – Притяжательное местоимение

Asesõnad мой ’minu (oma)’ ja твой ’sinu (oma)’ ühilduvad neile järgneva nimisõnaga soos ja arvus. Need vastavad küsimusele kelle oma?

 

МОЙ, МОЯ, МОЁ  minu (oma)

Чей?   Мой Стол Minu laud
Чья? Kelle oma? Моя Папка Minu mapp
Чьё?   Моё место Minu koht

 

МОИ minu(omad)

      Столы Minu lauad
Чьи? Kelle omad? Мои Папки Minu mapid
      Места Minu kohad

 

ТВОЙ, ТВОЯ, ТВОЁ sinu (oma)

Чей?   Твой Кабинет Sinu kabinet
Чья? Kelle oma? Твоя Компания Sinu kompanii
Чьё?   Твоё Право Sinu õigus

 

ТВОИ  sinu (omad)

      Кабинеты Sinu kabinetid
Чьи? Kelle omad? Твои Компании Sinu kompaniid
      Права Sinu õigused, load.

НАШ, ВАШ  meie (oma), teie (oma)

 

Küsimustele kelle oma? Vastavad asesõad meie (oma) наш ja teie (oma) ваш ühilduvad soos ja arvus nimisõnaga, mille juurde need kuuluvad.

 

НАШ, НАША, НАШЕ

Чей?   Наш Телефон Meie telefon
Чья? Kelle oma? Наша Работа Meie töö
Чьё?   Наше Название Meie nimetus

 

НАШИ meie omad

      Телефоны Meie telefonid
Чьи? Kelle omad? Наши Работы Meie tööd
      Названия Meie nimetus

 

ВАШ, ВАША, ВАШЕ teie oma

Чей?   Ваш Номер Teie number
Чья? Kelle oma? Ваша Машина Teie auto
Чьё?   Ваше Право Teie õigus

 

ВАШИ

      номера Teie numbrid
Чьи? Kelle omad? Ваши машины Teie autod
      права Teie õigused

 

 

ЕГО, ЕЁ, ИХ TEMA (OMA), NENDE (OMA)

 

Nii Её kui ka его on eesti keeles tema (oma), Kui tahad öelda, et miski kuulub meesterahvale, siis peab ütlema его . Kui tahad öelda,mis kuulub naisterahvale, siis peab ütlema её.

 

Kõik need asesõnad    
vastavad küsimustele Её Tema (naise) oma
Чей? Чья? Чьё?  Kelle oma? Его Tema(mehe) oma
Чьи?  Kelle omad? Их Nende oma

Чей это кабинет? Это её кабинет.  (naise oma)

Чья это ручка? Это его ручка.  (mehe oma)

Чьё это заявление? Это его заявление.  (mehe oma)

Чьи это документ?  Это их документы.  (nende oma)

 

 

Näitav asesõna  указательное местоимениею

 

Näitavad asesõnad этот  ja тот  viitavad millelegile või kellegile. Nendel on sugu ja arv.

 

MEESSUGU NAISSUGU KESKSUGU MITMUS
Этот дом Эта книга Это окно Эти дома,книги,окна
See maja See raamat See aken Need majad,raamatud,aknad

 

MEESUGU NAISSUGU KESKSUGU MITMUS
Тот дом Та книга То окно Те дома, книги, окна
Too maja Too raamat Too aken Nood majad,raamatud, aknad

 

Этот стул занят.                  See tool on     kinni.

Эта комната занята.            See tuba on     kinni.

Это место занято.                See koht on    kinni.

Эти места заняты.               Need kohad on kinni.

Näitavat asesõna этот kasutatakse ka iseseisvalt (kui on teada, millest räägitakse).

–       Дайте, пожалуйста, фотоаппарат.

–       Этот?

–       Да, этот.