TEGUSÕNA: ASPEKT.

  • Vene keeles on ühel tegusõnal kaks algvormi: kestva tegevuse infinitiiv (несовершенный вид) ja lõpetatud tegevuse infinitiiv (совершенный вид). Kestvat ja lõpetatud tegevust väljendavad tegusõnad moodustavad aspektipaare (видовые пары).
Несовершенный вид. IMPERFEKT.

Tegevus on pidevas arengus ja muutumises.

Korduv tegevus

Делать tegema
Читать lugema
Писать kirjutama
Учить õppima
Утром я делал зарядку.
Hommikul ma võimlesin.
Кристин читала книгу.
Kristin luges raamatut.
Урмас писал письмо.
Urmas kirjutas kirja.
Анне учила слова.
Anne õppis sõnu.

 

Cовершенный вид. PERFEKT.

Tegevus on ennast ammendanud ja tulemus on saavutatud.

Ühekordne tegevus

Сделать ära tegema
Прочитать läbi lugema
Написать valmis kirjutama
Выучить selgeks õppima
Я быстро сделал зарядку и принял душ.
Ma võimlesin kiiresti ja käisin duši all.
Кристин прочитала книгу.
Kristin on raamatu läbi lugenud.
Урмас написал письмо.
Urmas kirjutas kirja valmis.
Анне выучила слова.
Anne on sõnad selgeks õppinud.

 

Kontekstis kasutatakse tihti sõnu:

Kontekstis kasutatakse tihti sõnu:обычно tavaliselt вдруг äkki, järsku часто sageli сразу kohe редко harva наконец lõpuks каждый день iga päev один раз üks kord всегда alati неожиданно ootamatul tдолго kaua уже juba никогда mitte kunagi  регулярно regulaarselt  всё время kogu aeg постоянно pidevalt по понедельникам esmaspäeviti

ASPEKTIPAARE VÕIB MOODUSTADA:

• Eesliidete abil (с помощью приставок)

Несовершенный вид (НСВ)

Совершенный вид (СВ)

Eesliidet ei ole

Eesliide on olemas

писать kirjutama читать lugema рисовать joonistama учить õppima учить õpetama готовить valmistama завтракать hommikust sööma обедать lõunastama ужинать õhtustama пить jooma есть sööma делать tegema ставить panema строитьe hitama звонить helistama

 

.

• Järelliidete abil (с помощью суффиксов)

Несовершенный вид (НСВ) Совершенный вид (СВ)
On olemas järelliide -ва Ei ole järelliidet -ва-
Давать andma дать andma
Вставать püsti seisma встать püsti, üles tõusma
On olemas järelliide ыва– (-ива-) Ei ole järelliidet ыва– (-ива-)
Рассказывать jutustama Спросить küsima
Спрашивать küsima переписать ümber kirjutama
Переписывать ümber kirjutama показать näitama
Показывать näitama встать püsti, üles tõusma

 

On olemas järelliide -А- (-Я-) On olemas järelliide -И-
решать lahendama, otsustama решить lahendama
изучать õppima, uurima изучить õppima,uurima
отвечать vastama ответить vastama

получать  (kätte) saama

повторять  kordama

объяеждать  võitma

 

On olemas järelliide -А- On olemas järelliide НУ
отдыхать puhkama отдохнуть puhkama
кричать hüüdma крикнуть hüüdma
привыкать harjuma привыкнуть ära harjuma

 

  • Harva moodustavad aspektipaari eritüvelised sõnad:
Несовершенный вид (НСВ) Совершенный вид (СВ)
говорить rääkima сказать ütlema
брать võtma взять võtma
класть asetama положить ära panema
садиться istuma сесть istuma
становиться saama, muutuma стать saama, muutuma
ловить püüdma поймать kinni püüdma
ложиться pikali heitma лечь pikali heitma
падать kukkuma упасть maha kukkuma

 

  • Erandid. Tegusõnades esineb häälikuvaheldus.
Несовершенный вид (НСВ) Совершенный вид (СВ)
посылать saatma послать ära saatma
собирать korjama собрать kokku korjama
умирать suremas olema умереть ära surema
поднимать tõstma поднять üles tõstma
начинать alustama начать algust tegema