TEGUSÕNA.Глагол.

Tegusõna.infinitiiv.

  • Infinitiiv on tegusõna algvorm, mille lõpus on tavaliselt -ть (работать töötama, читать lugema, есть sööma),

harvem -ТИ (идти minema, найти leidma, нести kandma, вести juhtima, расти kasvama) ja -ЧЬ (беречь hoidma, мочь võima, печь küpsetama, лечь pikali heitma).

  • Eraldi rühma moodustavad enesekohased tegusõnad, mille lõpus on tagaliide -ся (мыться ennast pesema, интересоваться huvituma, переписываться kirjavahetust pidama, веселиться lõbutsema, встречаться kohtuma, удивляться imestama).

 

Tegusõna „OLEMA“.

  • Tegusõna быть ‘olema’ olevikus ei kasutata.

Я начальник.                    Mina olen ülemus.

Она секретарь.                  Tema on sekretär.

 

  • Vene keeles on kaks pöördkonda. I ja II pöördkonna oleviku pöördelõpud on erinevad.

 

 

TEGUSÕNA. I PÖÖRDKOND.

  • I pöördkonda kuuluvad kõik tegusõnad, mille tegevusnime lõpus ei ole -ить : работать töötama, знать teadma, ПОНИМЭТЬ aru saama, делать tegema, ЖДЭТЬ ootama, петь laulma jne.

I pöördkonna oleviku pöördelõpud on järgmised.

-у / -ю -ём / -ем  
-ёшь / -ешь -ёте / -ете  
-ёт / -ет -ут / -ют  

Делать tegema

Я Делаю Mina teen Мы Делаем Meie teeme
Ты Делаешь Sina teed Вы Делаете Teie teete
Он,она Делает Tema teeb Они Делают Nemad teevad
               

 

ERANDID:

БИТЬlööma – я бью,

ЖИТЬ elama – я живу,

БРИТЬ raseerima — я брею,

ПИТЬ jooma — я пью,

ЛИТЬ kallama – я лью.

NB!

Pärast kaashälikut on –у  ja -ут (жду ootan, ждут ootavad),

pärast täishäälikuid esineb -ю ja -ют (делаю teen, делают teevad).

Rõhulises silbis on е asemel ё : ждём ootame, поём laulame.

Mõnikord esineb sõnades häälikuvaheldus: писать kirjutama, kuid пишу kirjutan; хотеть tahtma, kuid хочу tahan,петь laulma kuid пою laulan.

 

 

TEGUSÕNA. II PÖÖRDKOND.

 

  • II pöördkonda kuuluvad tegusõnad, mille tegevusnime lõpus on -ить: говорить rääkima, любить armastama.

 

II pöördkonna oleviku pöördelõpud on järgmised.

-у / -ю -им  
-ишь / -тие -ите  
-ит -ат / -ят  

Говорить

Я Говорю Mina räägin Мы Говорим Meie räägime
Ты Говоришь Sina räägid Вы Говорите Teie räägite
Он,она Говорит Tema räägib Они Говорят Nemad räägivad
               

 

ERANDID :

II pöördkonda kuuluvad tegusõnad, mille lõpus on -ать , -ять või -вть: лежать lamama, держать hoidma, звучать kõlama, стоять  seisma, видеть nägema, лететь lendama, хотеть tahtma, смотреть vaatama, слышать kuulma, ненавидеть vihkama, зависеть sõltuma, обидеть solvama, терпеть kannatama, дышать hingama, гнать ajama, вертеть keerama.